ติดต่อโครงการ


หมายเลขโทรศัพท์


ติดต่อโครงการฯ: 032 472 701 ถึง 703
อีเมล์: chmrpth@gmail.com

หากมาดูงานเป็นหมู่คณะ ต้องส่งหนังสือขอเข้าดูงาน โดยระบุรายละเอียดดังนี้
1. วันที่และเวลา
2. จำนวนผู้เข้าชม
3. ผู้ติดต่อประสานงาน และเลขหมายโทรศัพท์

** ส่งเรื่องขอเข้าดูงานฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ


© โครงการชั่งหัวมัน 2015